Zaidimai su kasos aparatu

Kiekvienas verslininkas, esantis paprastose įmonės kasose, kiekvieną dieną kovoja su naujomis problemomis, kurias šie įrenginiai gali sukurti. Kaip ir visa kompiuterinė įranga, kasos aparatai neturi pranašumų ir kartais sugenda. Ne vienas verslo savininkas žino, kad visose vietose, kur įrašai daromi naudojantis kasos aparatu, jis turėtų turėti įvairių tokių prietaisų - dabar, jei sugestų šis tobulas.

Jei neturėsite atsarginio „elzab“ kasos aparato toliau parduodant gaminius ar teikiant pagalbą, mokesčių inspekcija gali skirti baudas, nes tai neleis pardavimo dokumentams sugadinti pagrindinio prietaiso. Prie kasos saugomi dokumentai turėtų apimti kasos aparato aptarnavimo knygelę. Šis sąrašas ne tik papildo visus įrenginio remontus, bet taip pat apima duomenis apie kasos apmokestinimą ar jo minčių pasikeitimus. Aptarnavimo mene įrašui reikalingas unikalus numeris, kurį išdavė mokesčių inspekcija, įmonės pavadinimas ir patalpų, kuriose tvarkomi kasos aparatai, adresas. Visa ši informacija yra būtina mokesčių inspekcijos auditui atlikti. Visos žinios apie kasos aparatą ir jo remontą priklauso specializuotos tarnybos užduotims, su kuriomis kiekvienas verslininkas, naudojantis kasos aparatus, turėtų pasirašyti sutartį. Dar daugiau - apie bet kokius kasos techniko pasikeitimus turėtumėte pranešti mokesčių inspekcijai. Pardavimai kasose turėtų baigtis nenutrūkstamais procesais, todėl sėkmingai užpildžius kasos aparato atmintį, reikia pasikeisti savo nuomone į naują, tuo pačiu skaitant atmintį. Skaitymo kasos aparatas tikrai gyvas - taip pat ir tada, kai jį keičia, bet tik įgaliotas subjektas. Be to, prekė turi būti užpildyta dalyvaujant mokesčių inspekcijos darbuotojui. Fiskalinio kasos aparato rodmenis sudaro atitinkama ataskaita, kurios vienas egzempliorius įvedamas į mokesčių inspekciją, o kitas - verslininkui. Jam reikia saugoti šį protokolą kartu su kitais su kasos aparatu susijusiais dokumentais - jo klaida gali turėti įtakos nuobaudos paskyrimui įstaigoje.